Pravidla Ukázka Otázkové sady Informace pro prodejce Kontakt


Opravovník omylů

Do otázek a odpovědí se přes veškeré kontroly vloudilo několik chyb a nepřesností, respektive některé údaje změnila doba a jsou už jinak. Děkujeme za pomoc při odhalení zejména panu Zdeňku Šípkovi z Prahy, panu Filipu Lednickému, paní Jitce Žaloudkové a paní Lucii Novákové, ale i dalším hráčům, kteří nám napsali nebo mailovali svoje poznatky.

  Přehled známých chyb

Který závodník jako jediný vyhrál Tour de France pětkrát v řadě?
Indurain
Správně je:
Kteří závodníci vyhráli Tour de France pětkrát v řadě?
Armstrong (1999-2006) a Indurain (1991-1995)
V době, kdy byla otázka zařazena, se zdálo pět vítězství Miguela Induraina neopakovatelné a nikdo si nedovedl představit, že záhy přijde Lance Armstrong a vyhraje 7x v řadě.

Jaké je páté z deseti božích přikázání, která dostal Mojžíš na hoře Sinaj?
Cti otce svého i matku svou.
Správně je:
Nezabiješ.
Cti otce svého i matku svou je čtvrté přikázání podle katolického katechismu. Počítání podle ekumenické bible vyšlo jinak, ale je jasné, že pro naše země platí asi spíše katolický katechismus ve smyslu samotné otázky.

Do kolika bodů se hraje normálně set ve stolním tenise?
21
Změnila se pravidla a od srpna 2001 se hraje na 12 bodů v setu.

Která planeta sluneční soustavy má 12 měsíců?
Jupiter.
Nové fotografie však určují, že Jupiter má měsíců mnoho, nejméně jistě 16.

Která středa je Popeleční středa?
Středa před Velikonocemi.
Středa 40 dnů před Velikonocemi, začíná období půstu. Středa v týdnu před Velikonocemi se nazývá Škaredá.

Kolik dnů měl únor v roce 2000?
28
Je to výjimka z výjimky z výjimky. Bylo jich 29. Normálně na konci století není přestupný rok, třeba v roce 1800, 1900 nebyl, ale na konci tisíciletí zase je, stejně tak jako u všech století dělitelných čtyřmi.

Kdo má více zubů: pes nebo člověk?
Člověk.
Dospělý pes má 42 zubů, dospělý člověk jen 32.

Kdy uzavřeli Němci za druhé světové války české vysoké školy?
Nejvyšší vrstva ruské aristokracie, od 15. století nejvyšší dvorská hodnost.
Chyba vznikla posunem otázky a odpovědi v databázi. Správná odpověď je 17. listopadu 1939.

Jaký je latinský název a chemická značka draslíku?
Kalcium, K.
Správně je Kalium. Pozor na záměnu s vápníkem, Calcium, Ca.

otázka ze sady Sport - V jakém pořadí stylů se plave polohová štafeta?
Motýlek, znak, prsa, volný způsob.
Správně je: Znak, prsa, motýlek a volný způsob.
Odpověď je správná pouze pro individuální polohový závod.


K několika dalším otázkám je možno mít různé výhrady, ale obecně se domníváme, že jsou spíše věcí hráčů a řešení při hře. Na malou kartičku se prostě nevejde všechno.

Jak se jmenuje mostek, na kterém hrály panny v jedné písničce kostky?
Voršilecký
Některé zpěvníky uvádí Bošilecký, jiné Voršilecký.

Kolik strun má kytara?
Šest.
Jistě existují i kytary dvanáctistrunné, nebo basové se čtyřmi strunami.

Kolik běžců má štafeta?
Čtyři.
Avšak mohou existovat různé neformální štafety s libovolným počtem běžců.

Jsou v rodném listě zaznamenáni i prarodiče?
Nejsou.
Správně je Jsou.
Jen v nejstarších verzích rodných listů nejsou.

Jak se odborně jmenuje naslouchátko, kterým lékaři poslouchají ozvěny srdce?
Stetoskop.
Pro srdce spíše fonendoskop, i stetoskop však slouží k poslechu zvuků zevnitř lidského těla.

Jaké je telefonní číslo na hasiče?
150.
V integrovaném záchranném systému ovšem i 151.

Jak hluboko pod mořem, dle názvu, pluli cestovatelé v knize Julese Verna?
20000 mil.
Správně by otázka měla znít Jak daleko…


A nakonec některé úsměvné reklamace - nicméně také pravdivé.

Je jahoda zelenina nebo ovoce?
Ovoce.
Podle stanoviska Akademie věd, které jsme od jednoho z našich hráčů dostali, neexistuje oficiální botanické dělení na zeleninu a ovoce.

Co dělá člověk, který tluče špačky?
Nic.
Nic ovšem nedělá opravdu jen mrtvý člověk.

Kam se správně položí lžička, když se dojí polévka?
Nechá se v talíři.
Obdrželi jsme i výhradu, že polévka se jí lžící a nikoliv lžičkou.

Jak napíšeme 30 použitím tří trojek?
33-3. 
Otázka je ze sady Junior, takže obdivujeme mládežníka, který přišel na jiné správné řešení: tři na třetí plus tři.

  Zpět